Adres URL: https://publikuj.org/11248

ABS Investment zadebiutuje na NewConnect 1 lutegoID artykułu: 11248 / 1222
URL: https://publikuj.org/11248

Giełda podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki ABS Investment S.A., bielskiego doradcy finansowego.

Według informacji, jakie spółka uzyskała z GPW, debiut planowany jest na wtorek, 1 lutego br. Do obrotu zostanie wprowadzonych 25 mln akcji spółki. Cena emisyjna wynosiła 0,12 zł za walor.ABS Investment zapowiada debiut na najbliższy wtorek, 1 lutego. Wówczas do obrotu na alternatywnym rynku obrotu zostanie wprowadzonych 5 mln akcji serii A i 20 mln akcji serii B spółki ABS Investment S.A.

W listopadowej ofercie firma sprzedała 20 mln akcji po 0,12 zł za walor, uzyskując 2,4 mln zł na dalsze inwestycje. Z tej kwoty dotychczas wydatkowano niespełna 0,6 mln zł, głównie na akcje newconnectowej spółki Inbook S.A. ABS Investment S.A. to doradca finansowy i gospodarczy ale także inwestor na rynku papierów wartościowych - z bezpośrednich inwestycjach kapitałowych pochodzi 35% przychodów spółki za rok 2010. W tym kwartale ABS zamierza wprowadzić na alternatywny rynek cztery podmioty (Robinson Europe, Motor Trade Company, Polkap i LST Homes).

W 2009 r. spółka wypracowała 0,16 mln przychodów oraz 0,07 mln zł zysku netto. Za 2010 rok szacunkowe przychody ze sprzedaży wynoszą 0,7 mln zł a zysk netto 0,45 mln zł. Oznacza to wzrost  o ponad 600% r/r. Ponadto spółka posiada akcje spółek za blisko 1,5 mln zł i 1,8 mln gotówki. W pierwszym półroczu 2011 r. zysk netto powinien wynieść 0,4 mln zł.

Podstawowym kryterium wejścia kapitałowego ABS w daną spółkę jest synergia biznesów firm w portfelu, a następnie ścisła współpraca operacyjna tych podmiotów w celu zwiększenia kapitalizacji i poprawy ich wyników finansowych. Oznacza to, że ABS rekomenduje jednym spółkom z grupy usługi innych spółek, jak to ma miejsce np. w przypadku Auxilium - spółka stała się wiodącym audytorem sprawozdań finansowych pozostałych spółek z portfela ABS, a z kolei Liberty Group - agencją PRową. Skuteczną strategią ABS jest uczestniczenie w spółkach jako akcjonariusz oraz w radach nadzorczych tych spółek, wspierając i doradzając w zakresie rozwoju działalności danego podmiotu. Synergia działań jest również skuteczna w przypadku spółek, dla których ABS świadczy usługi i jednocześnie występuje jako inwestor kapitałowy. Tak było w przypadku notowanej na NC Inbook SA i przygotowującej się do debiutu spółki Robinson Europe SA. Model partnerski funkcjonuje sprawnie ze względu na komplementarność ofert  poszczególnych podmiotów. W przypadku, gdy efekty synergii nie są możliwe do osiągnięcia, ABS zapewnia pomoc  w zarządzaniu, opracowaniu strategii rozwoju, poszukiwaniu podmiotów do przejęcia czy fuzji.  Na lata 2010-2011 wartość inwestycji ABS we wszystkie podmioty szacowana jest na kwotę 3 do 5 mln zł.

Dodatkowych informacji udziela: Aneta Antoniewicz Tel. 508 252 900


Aktywacja: 29/01/11 10:53, odsłony: 1621