Adres URL: https://publikuj.org/35430

Znamy już termin II Kongresu Klastrów Polskich w Sejmie RP

Znamy już termin II Kongresu Klastrów Polskich w Sejmie RPID artykułu: 35430 / 7691
URL: https://publikuj.org/35430

Zbliża się II Kongres Klastrów Polskich w Sejmie RP. Cała Polska będzie obserwowała to ważne wydarzenie dla całej gospodarki w Warszawie 20 maja 2014 roku.

20 maja 2014 roku odbędzie się II Kongres Klastrów Polskich w Sejmie RP. Organizatorami wydarzenia są Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej oraz Związek Pracodawców Klastry Polskie. Dyrektorem Kongresu jest Bogdan Węgrzynek, Wiceprezes Związku oraz Prezes Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

Celem II Kongres Klastrów w Sejmie RP jest dyskusja przedstawicieli rządu, parlamentu, organizacji mających kluczowy udział dla wspierania klastrów oraz przedstawicieli zainteresowanych klastrów z całej Polski, na temat wsparcia klastrów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Kongres będzie podejmował tematy roli klastrów oraz problematyki związanej z możliwościami finansowania inicjatyw i przedsięwzięć klastrów w kontekście Programu Ramowego Horyzont 2020 oraz programów operacyjnych ukierunkowanych na wspieranie innowacji i przedsiębiorczości.

Wydarzenie będzie kolejnym ważnym krokiem w dyskusji o przyszłości klastrów. Wnioski z I Kongresu w Sejmie RP z 3 czerwca 2013 roku posłużyły właściwemu zaprogramowaniu przez decydentów instrumentów wspierających przedsiębiorców, szczególnie tych funkcjonujących w klastrach. Kongres osiągnął ogromny sukces. Jego Koordynatorem Głównym był również Bogdan Węgrzynek. Zapełniona po brzegi Sala Kolumnowa Sejmu RP była miejscem dialogu najważniejszych osób w kraju, biorących aktywny udział w tworzeniu warunków dla gospodarczego rozwoju kraju, z osobami, które dzięki tym warunkom rozwijają przedsiębiorczość i innowacyjność - członkami klastrów, a więc przedstawicielami biznesu, nauki i samorządu.

Anna Figiel


Aktywacja: 11/04/14 18:20, odsłony: 728