Zaloguj się lub włącz wersję mobilną
Start Dodaj artykuł Moje artykuły Moje konto Szukaj artykułów Pomoc Kontakt

Kategorie

Strona PDFStrona HTML

Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP

Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RPID artykułu: 39024 / 7691
URL: https://publikuj.org/39024

19 listopada 2014 r. w Warszawie, w Klubie WAT, odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych.

Konferencja została zorganizowana przez Wojskową Akademię Techniczną i Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego wspólnie z Akademią Obrony Narodowej, Akademią Marynarki Wojennej, Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych i Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych.

Konferencja była kontynuacją wcześniejszych konferencji i seminariów organizowanych przez Polskie Lobby Przemysłowe, we współpracy z uczelniami wojskowymi, tj.: 29 października 2008 r. w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie pt. Możliwości wyprodukowania polskiego samolotu szkolno-bojowego nowej generacji we współpracy międzynarodowej; 20 października 2009 r. w Akademii Marynarki Wojennej pt. Modernizacja Marynarki Wojennej RP a przezwyciężanie kryzysu gospodarczego w Polsce; 26 maja 2011 r. w Wojskowej Akademii Technicznej pt. Modernizacja Wojsk Lądowych impulsem rozwojowym dla polskiej gospodarki; 24 października 2012 r. w Centrum Konferencyjnym WP pt. Wojska Specjalne w systemie obronnym RP, aspekty organizacyjne, doktrynalne i modernizacyjne, oraz w dniach 14-15 maja 2013 r. w Centrum Konferencyjnym WP pt. System Obrony Powietrznej Polski.

W Konferencji w dniu 19 listopada 2014, oprócz niżej wymienionych dowódców i przedstawicieli Sztabu Generalnego WP, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, wzięli udział m.in. : Poseł na Sejm RP, członek sejmowej komisji obrony narodowej Michał Jach, radcy ministra obrony narodowej - dr Janusz Onyszkiewicz i admirał floty Ryszard Łukasik, rektorzy- komendanci czterech wyższych uczelni wojskowych: gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk rektor WAT, kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz rektor Akademii Marynarki Wojennej, gen. bryg. dr hab. pil. Jan Rajchel rektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych i płk prof. dr hab. inż. Mariusz Wiatr rektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, oraz prof. dr hab. Romuald Szeremietiew Szef Biura Inicjatyw Obronnych przy Akademii Obrony Narodowej.

Konferencja Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych stała się okazją do otwartej dyskusji i wspólnego zastanowienia się nad trwającym procesem modernizacji Sił Zbrojnych RP, jak również nad dalszymi kierunkami jej rozwoju w aspekcie nowych wyzwań, wynikających ze zmienionej sytuacji geopolitycznej wskutek konfliktu między Rosją a Ukrainą. Zamiarem organizatorów było skoncentrowanie uwagi autorów referatów na przedsięwzięciach dotyczących modernizacji uzbrojenia, które może zaspokoić wspólne potrzeby różnych rodzajów sił zbrojnych. Takie wspólne podejście do zagadnień modernizacji wynika z wymagań współczesnego pola walki, którego istotną cechą są operacje połączone. Jak stwierdził w wygłoszonym podczas konferencji referacie Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych Gen. broni pil. Lech Majewski, zjawisko połączoności działań coraz silniej determinuje współczesne operacje i wymaga kompatybilności i interoperacyjności środków walki, a także harmonijnego współdziałania Sił Zbrojnych ze środowiskiem naukowo-przemysłowym. Stąd celem konferencji było także przeanalizowane korzyści dla polskiej gospodarki wynikających z zaangażowania polskiego przemysłu i jego zaplecza badawczo-rozwojowego w procesy modernizacji Sił Zbrojnych, polonizacji uzbrojenia i sprzętu pozyskiwanego z zagranicy oraz wdrażania lub pozyskania z zagranicy nowoczesnych technologii, w tym zwłaszcza technologii podwójnego zastosowania, które unowocześnić mogą także przemysł cywilny.

Konferencja stanowiła forum do poznawania wzajemnych oczekiwań oraz prezentowania wizji i możliwości rozwoju Sił Zbrojnych RP w formie dialogu między przedstawicielami polskiej armii i przemysłu. Taki dialog jest bardzo potrzebny szczególnie teraz, kiedy z jednej strony dokonuje się na dużą skalę modernizacja Wojska Polskiego, a z drugiej - zmieniona sytuacja geopolityczna wymaga zmiany priorytetów i zaplanowania nowych perspektywicznych prac badawczo-rozwojowych. Jak słusznie podkreślił w swoim referacie kmdr por. Bogdan Tomaszycki z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych: Proces modernizacji technicznej SZ RP prowadzony musi być w ramach ścisłego współdziałania użytkownika i producenta. Sprzężenie zwrotne między potrzebami i wymaganiami wojska a możliwościami krajowego sektora przemysłu obronnego jest jednym z zasadniczych determinantów osiągnięcia oczekiwanych zdolności operacyjnych wojsk.

Na konferencję wydana została monografia, w której zamieszczone zostały referaty Sztabu Generalnego WP, Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, a także Inspektorów: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Wojsk Specjalnych oraz Zespołu Oficerów Inspektoratu Marynarki Wojennej w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, a także przedstawicieli uczelni wojskowych będących współorganizatorami konferencji, w tym rektora-komendanta Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunta Mierczyka.

Tematyka referatu I Zastępcy Szefa Sztabu Generalnego WP Gen. dyw. dr Anatola Wojtana nawiązywała do głównej idei konferencji i dotyczyła modernizacji połączonych Rodzajów Sił Zbrojnych RP ze szczególnym uwzględnieniem kwestii planowania i programowania. Z kolei referat Dowódcy Generalnego RSZ odnosił się do zagadnień modernizacji z punktu widzenia użytkownika uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Inspektorzy poszczególnych rodzajów Sił Zbrojnych przedstawili specyficzne wymagania stojące przed ich formacjami na współczesnym oraz perspektywicznym polu walki i wyrastające z tego potrzeby w zakresie uzbrojenia i wyposażenia wojskowego. W monografii znalazły się również opracowania przedstawicieli niektórych uczelni wojskowych, w których m.in. dokonana została charakterystyka nowoczesnych, spójnych i efektywnych systemów dowodzenia i wspomagających je środków, a także pod tym kątem dokonana została analiza i ocena niedawno wprowadzonego w Polsce nowego systemu kierowania siłami zbrojnymi.

Referaty wygłoszone podczas Konferencji i opublikowane w monografii konferencyjnej przez przedstawicieli przemysłu (ich autorami byli menedżerowie i konstruktorzy uzbrojenia z firm skupionych w Polskiej Grupie Zbrojeniowej i Polskim Holdingu Obronnym, a także z firm prywatnych) skoncentrowane były na perspektywicznych programach i przedsięwzięciach modernizacyjnych w zakresie uzbrojenia i sprzętu wojskowego, które będą mogły zaspokajać potrzeby co najmniej kilku rodzajów sił zbrojnych. Takie holistyczne podejście do zagadnień modernizacji wynika z rosnącego znaczenia operacji połączonych na współczesnym polu walki. Większość tekstów napisanych i wygłoszonych przez przedstawicieli firm przemysłu obronnego to nie tylko prezentacja określonej oferty lecz problemowe zaprezentowanie możliwości naszego przemysłu i jego zaplecza badawczo-rozwojowego. Referaty te były sprecyzowaną odpowiedzią na potrzeby wojska w zakresie operacji połączonych. Ich niewątpliwą zaletą jest fakt, że większość z nich uwzględnia wymagania sprzętowe przyszłościowych systemów pola walki, które charakteryzuje się nie tylko operacjami połączonymi, lecz także sieciocentrycznością i działaniami w cyberprzestrzeni.

Prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka

Koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego

Bogdan Węgrzynek

www.plp.info.pl

 Opcje
  • Wyślij wiadomość do użytkownika!
  • Zgłoś naruszenie regulaminu!
  • Zobacz wszystkie artykuły tego użytkownika!
  • Edytuj lub usuń ten artykuł!
  • Podbij lub wyróżnij ten artykuł!
Aktywacja: 02/12/14 18:41, odsłony: 671
Słowa kluczowe: bogdan węgrzynek, paweł soroka, plp, wojsko, siły zbrojne, bronisław komorowski
 Zamknij  Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.