Zaloguj się lub włącz wersję mobilną
Start Dodaj artykuł Moje artykuły Moje konto Szukaj artykułów Pomoc Kontakt

Kategorie

Strona PDFStrona HTML

PPK z szeregiem korzyści dla uczestnikówID artykułu: 58827 / 8491
URL: https://publikuj.org/58827
Lokalizacja: mazowieckie, Warszawa

W tym roku obowiązek wprowadzenia PPK obejmuje tylko największe firmy zatrudniające ponad 250 osób. Jednak do 2021 r. stanie się obligatoryjny dla wszystkich przedsiębiorstw w Polsce, niezależnie od ich wielkości. Zatem w jego obrębie może znaleźć się w ciągu trzech lat nawet 11 mln pracowników. Faktyczny udział w programie zależy tylko i wyłącznie od ich decyzji, dlatego warto zdawać sobie sprawę ze wszystkich korzyści, jakie w przypadku pracownika wiążą się z uczestnictwem w PPK. Eksperci Esaliens TFI wyodrębnili najważniejsze z nich. Co ciekawe, nie trzeba czekać do emerytury, by część z nich bezpośrednio odczuć.PPK to program skierowany bezpośrednio do ogółu zatrudnionych w Polsce, ale z racji rozbudowanych możliwości w zakresie dziedziczenia odkładanych środków pozytywne efekty oszczędzania kapitału w programie mogą dotyczyć znacznie większej grupy osób, w tym przede wszystkim rodzin pracowników. Wiele osób wciąż żyje sprawą OFE, natomiast PPK znacząco różni się od OFE, a bliżej mu do Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE). Podejmując decyzje dotyczące udziału w PPK warto szczegółowo znać zarówno te różnice, jak i wszystkie możliwości związane z naszą obecnością w programie. Zwłaszcza, że uczestnik PPK może realnie wpłynąć na jego kształt i nie jest skazany na bierną obserwację tego, co dzieje się z jego oszczędnościami uważa Robert Juszczak z Esaliens TFI SA.Eksperci Esaliens TFI wyodrębnili najważniejsze korzyści związane z obecnością w programie: • Oszczędności w PPK to prywatne i dodatkowe środki, niezależne od systemu ubezpieczeń społecznych.


 • W każdej chwili można zrezygnować z PPK i wycofać zaoszczędzoną kwotę.  2. Zgroma dzone środki podlegają dziedziczeniu i nie będą obciążone podatkiem od spadków i darowizn.  W przypadku śmierci uczestnika PPK, zgromadzone przez niego środki nie przepadają, gdyż podlegają dziedziczeniu. Dodatkowo, uczestnik PPK może konkretnie wskazać osoby uprawnione do dziedziczenia środków, w tym również osoby niespokrewnione, które w innych warunkach nie mogłyby się znaleźć w gronie spadkobierców. Warto zaznaczyć, że dziedziczenie środków z PPK nie wiąże się z koniecznością odprowadzania podatku od spadków i darowizn. • Składka na PPK pochodzi z trzech źródeł.


 • Na środki oszczędzane w ramach PPK składa się nie tylko pracownik. Poza jego wkładem w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, część wpłat pochodzi od pracodawcy (wpłata podstawowa w wysokości 1, 5% wynagrodzenia brutto), część zaś jest gwarantowana z corocznych dopłat ze środków z Funduszu Pracy (wpłata powitalna w wysokości 250 zł oraz coroczne zasilenia konta pracownika kwotą 240 zł). Zatem zgromadzone oszczędności pochodzą z trzech źródeł i nie są wyłącznie finansowane przez pracownika, mimo że ostatecznie uzyskują status jego prywatnych oszczędności.  4. Dobrow olność PPK - w każdej chwili można dołączyć i zrezygnować.  Uczestnictwo w PPK zależy bezpośrednio od pracownika nawet w przypadku, gdy raz zrezygnował z programu, może do niego ponownie dołączyć. Może również w każdej chwili wypisać się z programu składając jedną, pisemną deklarację.  5. Pracow nik ma wpływ na kształt PPK.  Uczestnik PPK może realnie wpłynąć na kształt programu i nie jest skazany na bierną obserwację tego co dzieje się z jego oszczędnościami. Swoimi decyzjami może wpłynąć m.in. na strategię inwestycyjną i na to co się stanie ze zgromadzonymi środkami w przypadku jego śmierci. • Możliwość wcześniejszej wypłaty środków.


 • Do 25% środków zgromadzonych w ramach PPK może być wypłacone wcześniej w przypadku choroby własnej, współmałżonka lub dziecka. Wypłata nie wiąże się koniecznością zwrotu i nie jest obciążana podatkiem od dochodów kapitałowych.  Uczestnik PPK (do 45 roku życia) może również wypłacić do 100% zgromadzonych środków z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego na zakup mieszkania. Jeśli taka wypłata zostanie zwrócona w ciągu 15 lat, również nie zostanie obciążona podatkiem od dochodów kapitałowych.  Oczywiście w każdej chwili można wypłacić środki z PPK na inny dowolny cel, ale wtedy należy liczyć się z potrąceniami ze zgromadzonych środków. • Obniżona składka dla najniżej zarabiających.


 • Ustawodawca przewidział preferencyjną stawkę składki dla najniżej zarabiających. Jeżeli wynagrodzenie uczestnika PPK nie przekracza 120% minimalnego wynagrodzenia, może on zadeklarować niższą wpłatę podstawową. Składka może być w takim przypadku znacznie obniżona, lecz nie może być niższa niż 0, 5% wynagrodzenia brutto. Biorąc pod uwagę wysokość zarobków i konstrukcję PPK, osoby najniżej zarabiające otrzymują proporcjonalnie najwyższe dopłaty z budżetu państwa.

 • Najmłodsi pracownicy z dodatkowym bonusem.


 • Od 1 sierpnia br. pracownicy, którzy nie ukończyli 26. roku życia, są zwolnieni z podatku PIT. W przypadku najmłodszych pracowników zerowy podatek wpływa na wzrost wynagrodzenia netto, co sprawia, że zaoszczędzona na podatku kwota może być wyższa od kwoty wpłaty podstawowej na PPK, opłacanej z wynagrodzenia pracownika. Dodatkowo, pracownik poniżej 26. roku życia nie ponosi również kosztów zaliczki na podatek PIT od składki pracodawcy.  9. Środki z PPK nie podlegają zajęciu komorniczemu.  Środki z PPK nie podlegają zajęciu komorniczemu, chyba że jest to roszczenie alimentacyjne. • Wraz z wiekiem oszczędzającego środki będą w coraz większym stopniu chronione.


 • Zgromadzone w ramach PPK środki będą inwestowane w tzw. funduszach zdefiniowanej daty ze ścisłymi wytycznymi co do polityki inwestycyjnej. Środki młodych uczestników będą docelowo inwestowane w aktywa o większym potencjale zysku, ale będą też obarczone większym ryzykiem. Z kolei portfel starszych osób będzie bezpieczniejszy. Wszystko po to, by wraz ze zbliżającym się terminem uzyskania uprawnień do wypłaty oszczędności w PPK były w coraz większym stopniu chronione i mniej podatne na zmiany rynkowe. Jeśli jednak uczestnik będzie miał inne priorytety, może swoimi decyzjami zmienić powyższe założenia inwestycyjne, dostosowując je do swoich preferencji. • Oszczędzanie w ramach PPK przebiega na preferencyjnych warunkach podatkowych.


 • Kapitał zebrany w PPK przy wypłacie w ustawowym terminie i na określonych warunkach (m.in. po 60. roku życia) będzie mógł być wypłacony bez 19% podatku od dochodów kapitałowych (tzw. podatku Belki). • Uczestnik PPK będzie mógł na bieżąco monitorować swoje konto.


 • Pracownik uzyskuje pełną kontrolę nad swoimi oszczędnościami w ramach PPK i może na bieżąco śledzić zarówno stan konta, jak i monitorować dokonywane wpłaty przez internet.  13. PPK cechują zdecydowanie niższe niż rynkowe opłaty za zarządzanie aktywami.  Nie mogą one przekroczyć 0, 6% wartości zgromadzonych w PPK środków rocznie. Wysokość opłaty za zarządzanie aktywami jest ograniczona ustawowo. Rynkowe stawki za zarządzanie aktywami są średnio kilkukrotnie wyższe.

  ***

  Kontakt dla mediów:

  Robert Noremberg tel: , mail:

  ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (dawniej Legg Mason) jest ekspertem w stymulowaniu zaangażowania pracowników poprzez produkty emerytalne i oszczędnościowe w zakładach pracy. Od 20 lat działa jako partner i doradca zespołów ds. benefitów i HR, zarządzając środkami w programach i planach pracowniczych. Prowadzi najstarszy i najdłużej działający pracowniczy program emerytalny (PPE) i jest jednym z liderów tego rynku w Polsce (ok. 16% rynku PPE z funduszami inwestycyjnymi). Jest kontrahentem dla ponad 100 spółek, w tym dużych korporacji z sektora finansowego, farmaceutycznego, energetycznego. Aktywa zarządzane przez Esaliens to 4 mld zł (na 31.08.2019). Obecnie TFI wdraża Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w zakładach pracy.  Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, który należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne. Esaliens TFI SA, zarządzające funduszami Esaliens, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r., wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

 Opcje
 • Wyślij wiadomość do użytkownika!
 • Zgłoś naruszenie regulaminu!
 • Zobacz wszystkie artykuły tego użytkownika!
 • Edytuj lub usuń ten artykuł!
 • Podbij lub wyróżnij ten artykuł!
Aktywacja: 31/10/19 12:22, odsłony: 210
Słowa kluczowe: esaliens, ppk, emerytury
 Zamknij  Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.