Zaloguj się lub wł±cz wersję mobiln±
Start Dodaj artykuł Moje artykuły Moje konto Szukaj artykułów Pomoc Kontakt

Kategorie

Strona PDFStrona HTML

Tylko 11 proc. M¦P planuje inwestycje w OZE

Tylko 11 proc. M¦P planuje inwestycje w OZEID artykułu: 60501 / 11023
URL: https://publikuj.org/60501

Tylko 11 proc. M¦P planuje inwestycje w OZE. Najwięcej firm chce czerpać energię ze słońca

Polscy przedsiębiorcy z sektora M¦P doskonale orientuj± się w odnawialnych Ľródłach energii (OZE). O elektrowniach słonecznych, wodnych i wiatrowych słyszeli niemal wszyscy ankietowani (ponad 90 proc. wskazań w każdym przypadku). Tyle w teorii, gdyż praktyce nie jest tak zielono. Zdecydowana większo¶ć firm (95 proc.) nie korzysta z energii odnawialnej. Te firmy, które decyduj± się na OZE, wybieraj± fotowoltaikę (4 proc.). Przyszło¶ć zapowiada się nieco lepiej inwestycję w OZE planuje 11 proc. M¦P, najczę¶ciej w panele słoneczne wynika z raportu EFL Zielona energia w M¦P. Pod lup±. Eksperci w opracowaniu przewiduj± rozwój fotowoltaiki jako podstawowego Ľródła odnawialnego w Polsce, a mikro, małe i ¶rednie firmy będ± z każdym rokiem zwiększać swój udział w tym rynku. Do 2030 roku mog± stanowić 30 proc. odbiorców instalacji paneli fotowoltaicznych.

Z danych Agencji Rynku Energii wynika, że energia słoneczna uplasowała się dopiero na 6. miejscu pod względem produkcji odnawialnej energii elektrycznej w Polsce w 2019 roku (0, 7 TWh, 2, 8 proc. udział w rynku). Jednak ten segment OZE w opinii ekspertów ma największe perspektywy rozwoju w najbliższych latach.

Prosumenci biznesowi z największym potencjałem

Od wprowadzenia w Polsce w 2015 roku regulacji dla odnawialnych Ľródeł energii widać z roku na rok wzrost liczby i mocy mikroinstalacji OZE w systemie elektroenergetycznym, a dominuj±c± role pełni fotowoltaika. SolarPower Europe prognozuje, ze Polska w 2020 roku zajmie 5. miejsce w Europie pod względem przyrostu mocy w panelach fotowoltaicznych (PV). Z kolei Instytut Energetyki Odnawialnej w raporcie Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2019 wskazuje, ze udział największej grupy odbiorców instalacji PV w Polsce, jak± s± prosumenci indywidualni (gospodarstwa domowe), będzie spadał z ponad 50 proc. w 2019 roku do niecałych 45 proc. w 2030 r. na korzy¶ć prosumentów biznesowych, których udział w 2030 r. wzro¶nie do prawie 30 proc. Taka dynamika jasno oznacza zapotrzebowanie na finasowanie tego typu instalacji.

Polskie MSP niejednokrotnie pokazały, ze s± motorem polskiej gospodarki, dlatego ze twardo stapaja po ziemi i kieruja sie czystym pragmatyzmem. Nasze tegoroczne badanie pokazuje, ze tak samo podchodza do ekologii. W EFL jako firmie EKOodpowiedzialnej zalezy nam na edukowaniu przedsiebiorcow w obszarze CSR i wskazywaniu im ekonomicznych rozwiazan umozliwiajacych korzystanie z energii pochodzacej z OZE. Jeste¶my jedn± z pierwszych firm leasingowych w Polsce, które udzielaj± finasowania na zakup instalacji fotowoltaicznych. Jak wskazuj± dane, jest to bardzo perspektywiczny i ciekawy segment rynku, w którym widzimy duży potencjał powiedział Wojciech Przybył, Członek Zarz±du EFL.

Przyszło¶ć bardziej zielona

¦wiadomo¶ć Ľródeł odnawialnej energii w¶ród polskich przedsiębiorców z segmentu M¦P jest bardzo wysoka. W przypadku trzech z nich przekracza 90 proc. na fotowoltaikę wskazało 98 proc., energię wodn± 95 proc., a wiatrow± 92 proc. Biomasa i biogaz spontanicznie wymieniane były najrzadziej w¶ród Ľródeł energii odnawialnej.W praktyce nie jest już tak zielono. Zdecydowana wiekszosc polskich MSP (95 proc.) nie korzysta z energii odnawialnej. Natomiast te firmy, ktore decyduja sie na OZE, wybieraja fotowoltaike (4 proc.). Nieco lepiej zapowiada się przyszłosc. 1 na 9 firm z segmentu M¦P planuje wejsc w OZE, zdecydowana wiekszosc w panele fotowoltaiczne (8 proc.). W przypadku wiekszych firm zielony kierunek jest zdecydowanie popularniejszy. 30 proc. srednich firm zamierza zainwestowac w energie słoneczna, 5 proc. w wiatrowa, a kolejne 5 proc. w pompy ciepła.

Zmieniły się akcenty

Marcin ¦cigan zauważa, że do niedawna najwazniejszym driverem, ktory napedzał dyskusje o transformacji energetycznej i rozwoju odnawialnych Ľródeł energii, była potrzeba walki ze zmianami klimatu. Ale to sie zmieniło. Dzieki wsparciu publicznemu i upowszechnieniu OZE, na swiecie, a co za tym idzie rowniez w Polsce, te technologie stały sie tansze. Przede wszystkim mam tutaj na mysli technologie wiatrowa i słoneczna, gdzie koszty produkcji spadły wielokrotnie w przeciagu ostatnich lat. W przypadku energetyki słonecznej to jest ok. 80 proc., a w przypadku energetyki wiatrowej na ladzie ten wskaznik wynosi ok. 50 proc. Niestety, ceny energii dla mikro, małych i srednich firm w taryfie B i C wraz z kosztami dystrybucji s± najwyzsze wsrod wszystkich odbiorców energii. I najczę¶ciej brak wiedzy i mozliwosci negocjacyjnych powoduje, ze mały przedsiebiorca kupuje energie za wyzsza stawke w nieodpowiedniej dla siebie taryfie. Dlatego tez wazna jest swiadomosc i edukacja w zakresie mozliwosci wykorzystania energii w poszczegolnych wariantach oraz OZE wsrod włascicieli MSP mówi Marcin ¦cigan aktualnie zastępca dyrektora departamentu ds. OZE w Ministerstwie Klimatu, a poprzednio kierownik ds. OZE z Forum Energii.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym raportem EFL Zielona energia w M¦P. Pod lup±: https://media.efl.pl/reports/16870.

***

Raport Zielona energia w M¦P. Pod lup± jest dziesi±tym opracowaniem z serii Pod lup± wydanym przez Europejski Fundusz Leasingowy S.A. w ramach autorskiego projektu Europejski Fundusz Modernizacji Polskich Firm. Pierwszy charakteryzował kondycję sektora M¦P w Polsce (M¦P pod lup±, 2011), drugi po¶więcony był gospodarstwom rolnym (Agro pod lup±, 2012). Trzecie opracowanie analizowało finansowe aspekty działalno¶ci transportowej (Transport pod lup±, 2013), czwarte młodych na rynku pracy (Młodzi na rynku pracy. Pod lup±, 2014), pi±te innowacje (Innowacje w M¦P. Pod lup±, 2015). Szósty raport przedstawiał inwestycje prowadzone przez M¦P (Inwestycje w M¦P. Pod lup±, 2016). Siódme wydanie dotyczyło pokolenia milenialsów (Millenialsi w M¦P. Pod lup±, 2017). Ósmy raport przedstawiał wielostronny obraz budownictwa (Budownictwo przyszło¶ci. Pod lup±, 2018). Natomiast, dziewi±te wydanie pokazywało, ile M¦P wiedz± o społecznej odpowiedzialno¶ci biznesu (CSR w M¦P. Pod lup±, 2019).

Obecna edycja koncentruje się na obszarze ekologii, energii odnawialnej, elektromobilno¶ci i aktywno¶ci M¦P na tych polach. Raport, podobnie jak poprzednie edycje, opiera się na badaniach (ilo¶ciowym i jako¶ciowym) zleconych przez EFL S.A. niezależnemu podmiotowi, rozbudowanych o szeroki kontekst problematyki zwi±zanej z ekologi±.

Metodologia badania:

Badanie ilo¶ciowe zostało zrealizowane przez ICAN Institute na zlecenie EFL S.A. z wła¶cicielami, współwła¶cicielami i osobami odpowiedzialnymi za finanse w segmencie firm M¦P z całego kraju, z różnych branż. W sumie zrealizowano 500 wywiadów. 40 proc. stanowili mikroprzedsiębiorcy zatrudniaj±cy do 9 osób, 30 proc. mali przedsiębiorcy zatrudniaj±cy do 49 osób, tyle samo ¶redni przedsiębiorcy z maksimum 249 osobami na pokładzie. W raporcie zastosowano wnioskowanie dla M¦P w Polsce (analiza wielko¶ci firm, regionów Polski i całej populacji). S± to wyniki przeważone do struktury firm w Polsce według operatora regon. Przygotowane w ten sposób dane pozwalaj± analizować i opisywać na poziomie całej populacji firm w Polsce. Badanie wykonano metod± telefonicznych ankiet (CATI) od 11 do 29 maja 2020 roku. Opcje
  • Wy¶lij wiadomo¶ć do użytkownika!
  • Zgło¶ naruszenie lub poleć innym ten artykuł!
  • Zobacz wszystkie artykuły tego użytkownika!
  • Edytuj lub usuń ten artykuł!
  • Podbij lub wyróżnij ten artykuł!
Aktywacja: 09/09/20 12:04, odsłony: 58
Słowa kluczowe: efl, raport, zielona energia w m¶p pod lup±, wojciech przybył
 Zamknij  Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityk± cookies. Możesz okre¶lić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przegl±darce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.