Zaloguj się lub włącz wersję mobilną
Start Dodaj artykuł Moje artykuły Moje konto Szukaj artykułów Pomoc Kontakt

Kategorie

 • Regulamin serwisu

 • §1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną, poprzez serwis internetowy zlokalizowany pod adresem publikuj.org.
  2. Załączniki stanowiące integralną część niniejszego Regulaminu:
   1. Polityka Prywatności - opublikowana na stronie publikuj.org/polityka_prywatnosci;
   2. Polityka Cookies - opublikowana na stronie publikuj.org/polityka_cookies;
  3. Niniejszy Regulamin (oraz załączniki stanowiące integralną część niniejszego Regulaminu), udostępniony jest nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
  4. Definicje:
   1. Administrator - ;
   2. Serwis - oznacza serwis internetowy zlokalizowany pod adresem publikuj.org, za pośrednictwem którego świadczone są usługi drogą elektroniczną.
   3. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarcza, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis.
   4. Artykuł - jest skomponowana przez Użytkownika informacja zawiarająca tekst oraz zdjęcie.
   5. Regulamin - niniejszy Regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1219), określający zasady korzystania z Serwisu;
   6. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, w języku polskim, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, dotycząca usług, które Administrator świadczy za pośrednictwem Serwisu na rzecz Użytkowników;
   7. Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem), tj. adresem email i hasłem ustalanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Użytkownika;
 • §2. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU
  1. Użytkownik korzystający z Serwisu potwierdza, że zapoznał się z treścią poniższego regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami netykiety.
  3. Użytkownikiem serwisu może być osoba pełnoletnia czyli osoba, która ma ukończone 18 lat.
  4. Rejestracja konta użytkownika w serwisie jest darmowa, do niczego nie zobowiązuje i nie wiąże się z ponoszeniem żadnych opłat.
  5. Użytkownik dodając artykuł (dalej zwany jako artykuł) ponosi odpowiedzialność za jego treść oraz mogące wyniknąć z tej treści konsekwencje prawne.
  6. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu do dystrybucji wszelkich materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich.
  7. Każdy bez żadnych ograniczeń może przeglądać zasoby serwisu, jednakże z chwilą publikacji lub przedruku artykułu, osoba taka staje się jego użytkownikiem i oświadcza, że zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania. W przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług serwisu.
  8. Zasady publikacji:
   1. Publikując artykuł zaświadczasz, że posiadasz do niego pełne prawa autorskie;
   2. Publikując artykuł wyrażasz zgodę na jego przedruk (na zasadach wymienionych w tym regulaminie) na innych stronach wraz ze stopką autorską i aktywnymi odnośnikami;
   3. Jeżeli nie jesteś autorem artykułu to informacja o tym musi być umieszczona w jego treści;
   4. Artykuł powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem - najlepiej prawdziwym lub takim, które brzmi wiarygodnie; dopuszcza się także podpisanie artykułu inicjałami, nazwą firmy lub pseudonimem, musi to jednak być nazwa przemyślana, nieprzypadkowa; artykuły podpisane wszelkimi niepoważnymi nazwiskami, adresami WWW, prześmiewczymi nazwami, nie będą publikowane;
   5. Nie będą publikowane artykuły co do których zachodzi podejrzenie, że autor nie ma do nich praw autorskich;
   6. Nie będą publikowane artykuły z dużą ilością błędów, napisane niedbale, słabe merytorycznie;
   7. Nie będą publikowane artykuły, których tytuł powtarza się w treści;
   8. Nie będą publikowane artykuły, które w widoczny sposób są pisane pod kątem pozycjonowania;
   9. Nie będą publikowane artykuły, które mają "rozjechany" tekst lub nierówno rozmieszczone akapity (z różnym wcięciem);
   10. Nie będą publikowane artykuły, które mają nieproporcjonalne lub źle sformatowane zdjęcia;
   11. Nie będą publikowane artykuły, które mają nieregularne i za duże odstępy pomiędzy wyrazami, wierszami lub akapitami;
   12. Nie będą publikowane artykuły, które mają niejednolitą czcionkę;
   13. Nie będą publikowane artykuły, które zawierają treści (również odnośniki do stron) sprzecznych z prawem, pornograficznych, hackerskich, obraźliwych, propagujących przemoc oraz innych podobnych treści; artykuły nie mogą promować broni, narkotyków, nikotyny, alkoholu czy innych używek;
   14. Nie będą publikowane artykuły, które są natarczywą reklamą usług, towarów, produktów czy firm;
   15. Nie będą publikowane artykuły sprzeczne z ogólnie przyjętą w Internecie etykietą;
   16. Zastrzegamy sobie prawo do nanoszenia drobnych zmian i korekty artykułów;
   17. Publikując artykuł wyrażasz zgodę na umieszczenie w nich i ich okolicy reklamy kontekstowej.
  9. Zasady przedruku:
   1. Dopuszczalne jest kopiowanie artykułów z serwisu na inne strony internetowe oraz umieszczanie artykułów w publikacjach elektronicznych (czasopismach elektronicznych, ezinach, newsletterach, biuletynach, magazynach i gazetkach rozsyłanych jako email); warunkiem jest kopiowanie artykułów wyłącznie w całości, bez żadnych modyfikacji, z informacjami o autorze i o źródle pochodzenia oraz umieszczenie pod artykułem aktywnego linku do naszego serwisu;
   2. Zezwala się jedynie poprawić ewentualne błędy językowe; wszystkie odnośniki muszą pozostać aktywnymi odnośnikami; zezwala się usunąć niedziałające odnośniki z pobieranego artykułu (jeżeli odnośnik nie działa lub wywołuje błąd); należy również zadbać o formatowanie artykułu identyczne z tym, jakie jest na stronach serwisu, a w szczególności o umieszczenie aktywnych linków;
   3. Przedruk w formie drukowanej wymaga odrębnej zgody administracji serwisu (zapytanie należy przesłać poprzez formularz kontaktowy podając nazwę czasopisma, wydawnictwo, nakład, ilość pobieranych artykułów);
   4. W przypadku uzyskania zgody administracji serwisu na przedruk w formie drukowanej artykuły należy kopiować wyłącznie w całości, bez żadnych modyfikacji, z informacjami o autorze oraz z informacjami o źródle pochodzenia; zezwala się jedynie poprawić ewentualne błędy językowe;
   5. Artykuły z serwisu nie mogą być umieszczane na stronach zawierających treści lub odnośniki do stron sprzecznych z prawem, pornograficznych, propagujących przemoc oraz innych podobnych treści;
   6. Zabrania się kopiowania artykułów z serwisu na inne strony internetowe w ilości większej niż 3 artykuły; zabrania się również tworzenia ebooków, ezinów, skryptów oraz materiałów w formie drukowanej wykorzystujących artykuły z serwisu w ilości większej niż 3 artykuły na jedno takie wydanie; wykorzystanie większej liczby artykułów wymaga odrębnej zgody administracji serwisu;
   7. Nieprzestrzeganie powyższych zasad przedruku powoduje odpowiedzialność odszkodowawczą.
  10. Bez powiadomienia będą usuwane:
   1. Artykuły reklamujące strony konkurencyjne;
   2. Artykuły zawierające treści o tematyce erotycznej oraz wszelkie inne przeznaczone dla osób pełnoletnich;
   3. Artykuły napisane niedbale, zawierające wulgaryzmy, błędy ortograficzne, stylistyczne lub napisane w dużej części WIELKIMI LITERAMI;
   4. Artykuły zamieszczone w nieprawidłowych kategoriach tematycznych;
   5. Artykuły zamieszczone wielokrotnie o tej samej lub podobnej treści;
   6. Artykuły psujące charakter strony, np. zawierają znaki typu: !!!@@@!!!;
   7. Artykuły zawierające treści skopiowane z innych artykułów, znajdujących się już w serwisie jak również treści, które były ewidentnie wzorowane na cudzym artykule;
   8. Artykuły zawierające treści pisane pod kątem pozycjonowania (np. nadmierne nasycenie słów lub wielokrotne powtarzanie słów);
   9. Artykuły dotyczące pisania prac, wypracowań, prezentacji, itp.;
   10. Artykuły dotyczące zarabiania w Internecie, oferujące pracę w domu (np.: obsługa poczty email, zarządzanie systemem web, itp.);
   11. Artykuły dotyczące marketingu bezpośredniego, MLM lub piramid i innych podobnych sieci;
   12. Artykuły dotyczące zarabiania pieniędzy bez opisu działalności;
   13. Artykuły sprzeczne z charakterem serwisu.
 • §3. OPIS ŚWIADCZONYCH USŁUG
  1. Aby aktywować usługę płatną należy wejść na stronę Moje artykuły i kliknąć odpowiedni odnośnik znajdujący się przy artykule, dla którego usługę chcemy aktywować. Wszystkie usługi aktywowane w naszym serwisie są zapisywane, a ich historię można znaleźć na tej stronie. Opłaty dotyczące artykułów oraz kont, które zostały usunięte ze względów regulaminowych nie podlegają zwrotowi.
  2. Aktywacja artykułu - Aktywacja artykułu jest darmowa i nie wiąże się z ponoszeniem żadnych opłat. Aktywacja artykułu nie oznacza, że artykuł będzie widoczny na stronach serwisu. Aby artykuł był widoczny musi zostać sprawdzony pod kątem zgodności z regulaminem oraz zaakceptowany przez moderatora serwisu - może to potrwać maksymalnie dwa dni robocze.
  3. Podbicie artykułu - Dzięki podbiciu Twój artykuł będzie wyświetlany jako pierwszy na głównej stronie serwisu oraz w wybranych przez Ciebie kategoriach. Artykuł będzie wyświetlane na pierwszym miejscu dopóki ktoś inny nie zamieści nowego artykułu lub nie podbije pozycji swojego artykułu, wówczas Twój artykuł będzie wyświetlany jako kolejny na liście. Całkowity koszt usługi (za każde podbicie) w przypadku płatności kartą lub środkami z konta w serwisie to 2 PLN lub w przypadku płatności SMSem to 3.69 PLN.
  4. Wyróżnienie artykułu - Dzięki wyróżnieniu Twój artykuł będzie odznaczał się innym kolorem od pozostałych artykułów na liście w wybranych przez Ciebie kategoriach. Dodatkowo Twój artykuł zostanie umieszczony na stronie - wyróżnione artykuły. Usługa aktywowana jest tylko raz i pozostaje aktywna przez cały okres emisji artykułu w naszym serwisie. Całkowity koszt usługi w przypadku płatności kartą lub środkami z konta w serwisie to 9 PLN lub w przypadku płatności SMSem to 11.07 PLN.
  5. Płatności SMS
   1. Prawidłowe świadczenie płatności SMSem uzależnione jest od prawidłowego działania sieci telefonii komórkowej, na co serwis nie ma żadnego wpływu i za co nie ponosi odpowiedzialności. SMSy można wysyłać tylko z telefonów komórkowych polskich sieci telefonii komórkowej. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez użytkownika błędnego kodu SMS bądź wysłanie kodu na niepoprawny numer.
   2. W przypadku wysłania SMSa o poprawnej treści pod poprawny numer i braku aktywacji usługi, prosimy sprawdzić historię płatności dostępną na stronie Płatności. Jeśli problem nadal nie zostanie rozwiązany to prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy. Zgłaszając problem należy pamiętać aby przesłać numer telefonu, z którego został wysłany SMS oraz numer ID transakcji (widoczny w historii płatności).
  6. Płatności przelewem lub kartą płatniczą
   1. W przypadku płatności przelewem lub kartą płatniczą jeśli kwota środków zgromadzonych na koncie w serwisie wystarcza na zakup danej usługi to opłata za usługę jest w pierwszej kolejności pobierana automatycznie z konta w serwisie.
   2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.pl. Dotpay to najbezpieczniejszy system obsługi płatności online. Stosowanie najnowszych technologii i rygorystycznych procedur sprawia, że Dotpay jest uznawany za najlepszy serwis obsługujący transakcje płatnicze sklepów internetowych, firm, jak i płatności między osobami fizycznymi.
   3. W przypadku braku aktywacji usługi prosimy sprawdzić historię płatności dostępną na stronie Płatności oraz czy opłata została pobrana z Państwa konta bankowego. Jeśli kwota nie została pobrana to oznacza, że płatność nie została dokonana poprawnie. W takim przypadku należy dokonać ponownej aktywacji. Jeśli jednak opłata za aktywację została pobrana z Państwa konta, a usługa nie została aktywowana to prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy. Zgłaszając problem należy pamiętać aby przesłać numer ID transakcji (widoczny w historii płatności).
  7. Faktury VAT są wystawiane są za płatności dokonane poprzez system Dotpay w aktualnym miesiącu oraz w aktualnym roku rozliczeniowym, zatem o fakturę za płatności dokonane w danym miesiącu należy wystąpić najpóźniej ostatniego dnia danego miesiąca. W celu otrzymania faktury VAT należy na stronie "Moje konto" zaznaczyć opcję "Proszę o wystawienie faktury VAT" i wpisać dane niezbędne do wystawienia faktury. W terminie 24 godzin od momentu wystawienia faktury, zostanie ona przesłana pocztą elektroniczną na wskazany przez użytkownika adres email. Na życzenie użytkownika faktura może być również wysłana w formie papierowej drogą pocztową, koszt wysłania faktury drogą pocztową to 10 PLN brutto. Na życzenie użytkownika istnieje możliwość wystawienia duplikatu faktury, koszt wystawienia i wysłania duplikatu faktury drogą elektroniczną wynosi 5 PLN brutto. Faktury są wystawiane bez podpisu wystawcy i odbiorcy; podstawą prawną do wystawiania takich faktur jest § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. (Dz. U. z 2005 r. nr 95, poz. 798). Odbiorca faktury oświadcza, iż jako podatnik VAT jest upoważniony do otrzymywania faktur VAT oraz akceptuję przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17.12.2010 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 249, poz. 1661).
 • §4. OKRES ŚWIADCZENIA USŁUG
  1. Świadczenie usług rozpoczyna się w momencie poprawnego zarejestrowania konta przez Użytkownika lub w przypadku skorzystanie z usług oferowanych przez Serwis.
  2. Użytkownik może w każdej chwili samodzielnie usunąć swoje Konto w Serwisie za pomocą odpowiedniego przycisku - nie są pobierane żadne opłaty z tego tytułu, jednak również opłaty uiszczone przez Użytkownika na rzecz Administratora przed usunięciem Konta nie są zwracane, ponieważ Umowa o świadczenie usług w zakresie Abonamentu nie może zostać wypowiedziana. Z chwilą usunięcia Konta przez Użytkownika wszystkie dane Użytkownika zostają nieodwracalnie usunięte, a Umowa zostaje uznana za rozwiązaną z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.
  3. Rozpoczęcie świadczenia usług w przypadku zawarcia Umowy z Administratorem następuje przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, w związku z czym Użytkownik, będący konsumentem zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 683) traci prawo odstąpienia od umowy, przy czym Administrator informuje uprzednio Użytkownika o utracie prawa odstąpienia od Umowy, na co Użytkownik w sposób wyraźny wyraża zgodę. Uprawnienie Użytkownika nie będącego konsumentem do odstąpienia od Umowy zawartej z Administratorem zostaje całkowicie wyłączone.
  4. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika nie będącego konsumentem, który swoim działaniem narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, bez uprzedniego wzywania go do zaprzestania naruszeń, co jest równoznaczne z usunięciem jego Konta, oraz natychmiastowym rozwiązaniem Umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.
  5. Użytkownik, będący konsumentem, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu może zostać wezwany przez Administratora do zaprzestania naruszeń. Wezwanie kierowane będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email Użytkownika. W razie gdy wezwanie okaże się bezskuteczne, a Użytkownik nadal będzie łamał postanowienia niniejszego Regulaminu, Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia jego Konta, co jest równoznaczne z natychmiastowym rozwiązaniem Umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.
  6. Administrator zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia Usług w trybie natychmiastowym, jeśli Użytkownik:
   1. umyślnie narusza postanowienia Regulaminu;
   2. dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Serwisu;
   3. dokonuje czynności niezgodnych z prawem;
   4. działa na szkodę Administratora;
   5. podał nieprawdziwe dane;
   6. utracił login lub hasło oraz nie skorzystał ze wskazanej przez Administratora Serwisu procedury odzysku loginu lub hasła;
   7. wyraził sprzeciw na podpowierzenie danych osobowych (RODO art. 28.2), o którym mowa w Umowie Powierzenia;
   8. w innych szczególnie uzasadnionych wypadkach;

    W powyższych przypadkach Użytkownik nie może dochodzić żadnych roszczeń od Administratora ani dochodzić o zwrot dokonanej opłaty. W szczególności wyłączone jest prawo dochodzenia przez Użytkownika od Administratora odszkodowania na zasadach ogólnych, a Administrator ma prawo do całkowitego zablokowania dostępu do konta Użytkownika nawet za miesiące księgowe, za które Użytkownik dokonał opłat.

 • §5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administrator Serwisu oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w zakresie danych Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, które Użytkownik udostępnił w celu świadczenia Usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu.
  2. Administrator oświadcza, że zapewnia ochronę danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika wymaganą przez obowiązujące przepisy prawa. Wszystkie zbierane dane chronione są przy użyciu racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieuprawnionym wykorzystaniem.
  3. Udostępnienie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, jest jednak konieczne do realizacji Usługi. Dane są udostępniane przez Użytkownika na etapie jego rejestracji w Serwisie oraz na etapie dokonywania korekty lub aktualizacji danych, a także podczas korzystania z usług Serwisu.
  4. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  5. Dane osobowe Użytkownika nie są udostępniane innym osobom lub podmiotom dla celów marketingowych bez wyraźnej zgody Użytkownika, chyba że obowiązek takiego udostępnienia wynika z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
  6. Użytkownik jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, które przetwarza w ramach Usług świadczonych przez Serwis.
  7. Użytkownik jako administrator danych, ponosi pełną odpowiedzialność za istnienie podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych podawanych w Serwisie w celu realizacji Usługi.
  8. Użytkownik jako administrator danych osobowych, powierza Administratorowi przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Usług świadczonych przez Serwis na zasadach określonych w odrębnej Umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.
  9. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych znajdują się w polityce prywatności Serwisu dostępnej na stronie publikuj.org/polityka-prywatnosci, stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu.
 • §6. OCHRONA PRAW AUTORSKICH
  1. Wszystkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone w Serwisie są własnością Administratora lub osób posiadających do nich prawa autorskie.
  2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych w Serwisie, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
  3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć z Serwisu oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
  4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Administratora lub osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego wobec podmiotu/osoby dopuszczającej się takiego działania.
 • §7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkowników nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych.
  2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkowników wynikłe wskutek działania siły wyższej w rozumieniu przepisów prawa polskiego.
  3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za umieszczanie w Serwisie treści o charakterze bezprawnym lub naruszających normy obyczajowe, moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną etc.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.
  4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  5. Użytkownik jest odpowiedzialny za wprowadzane do Serwisu dane, treści, materiały oraz czynności wykonane w związku z korzystaniem z Serwisu, a także za osoby trzecie, które z jego powodu w jakikolwiek sposób uzyskały dostęp do Serwisu i danych w nim zawartych.
 • §8. REKLAMACJE
  1. W przypadku, gdy Użytkownik uzna, że Administrator nie realizuje usług zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami, może złożyć reklamację. Użytkownik w takiej sytuacji proszony jest o poinformowanie Administratora o uchybieniach, tak aby umożliwić Administratorowi ustosunkowanie się do nich.
  2. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres: eCOM, NIP: 7712255384, fax: 447-890-796 lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości email przesłanej na adres: [email protected].
  3. W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko zgłaszającego, adres poczty elektronicznej Użytkownika, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także swoje żądania.
  4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  5. Do prawidłowo złożonej reklamacji Administrator ustosunkuje się w przeciągu 14 dni roboczych. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail Użytkownika.
  6. Brak odpowiedzi ze strony Administratora w przeciągu 30 dni skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną (nie dotyczy to reklamacji składanej przez Użytkownika nie będącego konsumentem).
 • §9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
  2. Administrator ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, przy czym zmiany wprowadzane w Regulaminie przez Administratora, nie mają na celu naruszać praw Użytkowników, nabytych przed wprowadzeniem zmian.
  3. Wszelkie spory między Administratorem, a Użytkownikami będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu Administratora z Użytkownikiem niebędącym konsumentem, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest sąd właściwy dla siedziby Administratora. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu z Użytkownikiem będącym konsumentem, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest sąd właściwy według przepisów prawa polskiego.
  4. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Użytkownik może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 459, ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
  6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 459, ze zm.).
 • O nas

 • RODO

 • Polityka prywatności

 • Polityka cookies

 • Ochrona prawna

 • Reklama

 • Do kogo skierowana jest nasza oferta?

 • Jak pobrać (przedrukować) artykuł?

 • Jak dodać artykuł?

 • Jak edytować artykuł?

 • Jak usunąć artykuł?

 • Brak emaila z linkiem aktywacyjnym - co robić?

 • Jak usunąć konto i wszystkie dane?

 • Jak zmienić adres email?

 • Jak zmienić hasło?

 • Nie pamiętam hasła - co robić?

 • Co oznaczają znaczki 24h?

 • Jak mogę zobaczyć historię płatności?

 • Jak wykonać płatność na konto bankowe?

 • Ile razy wyświetlono mój artykuł?

 • Czy otrzymam fakturę VAT?

 • Wersja mobilna

 • Masz pytanie?